Föreningen Västlanda Gille har till syfte att skapa sociala möten och aktiviteter för stugägare i Sundänge. Föreningen startade 2012, då det inte längre blev möjligt för samfällighetsföreningar och andra ekonomiska föreningar att ansvara för sociala aktiviteter. Föreningen har en styrelse som planerar och ansvarar för innehållet i föreningens verksamhet. Styrelsen har sedan hjälp av andra frivilliga som också ställer upp. Namnet på styrelsemedlemmarna ser du under ”styrelse och funktionärer” i listan till vänster. De huvudsakliga aktiviteterna äger rum under sommarhalvåret.

Som medlem i föreningen Västlanda Gille har du rabatter och förmåner på de aktiviteter som anordnas. Att många vill vara medlemmar i Västlanda Gille är en garanti för fortsatt utveckling av föreningsarbetet i Sundänge.

Hör gärna av dig till styrelsen@vastlandagille.se om du har synpunkter, frågor eller förslag på aktiviteter.

Senaste nyheterna

 • Disco 11 juli
  Inlagd 4 juli 2020 02:47 av Västlanda Gille
 • Styrelsen informerar                 ÅRSMÖTE 2018   Västlanda Gille kallar till ordinarie årsmöte Lördagen den 12 maj klockan 14.00. Plats: dansbanan, Sundänge. Verksamhetsplanen finns att hämta under fliken nyheter på hemsidan, www.vastlandagille.se och på samfällighetens nya hemsida. Övriga handlingar finns tillgängliga i samband med årsmötet. Välkomna önskar styrelsen.   Ännu inte medlem – det blir du enkelt genom att betala medlemsavgiften 200 kronor till bg 781-0476
  Inlagd 20 apr. 2018 11:07 av Västlanda Gille
 • Information från styrelsen                         Verksamhetsplan 2018              Föreningen Västlanda Gille. Föreningen Västlanda Gille har till syfte att skapa sociala möten och aktiviteter för stugägare i Sundänge. Föreningen startade 2013, då det inte längre blev möjligt för samfällighetsföreningar och andra ekonomiska föreningar att ansvaraför sociala aktiviteter.Föreningen har en styrelse som planerar och ansvarar för innehållet i föreningens verksamhet. Styrelsen har även hjälp av andra frivilliga för att genomföra aktiviteter. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, där medlemmar har vissa förmåner före icke- medlemmar.  Viktiga mål för 2018: - Öka medlemsantalet med 10 % genom bättre marknadsföring på hemsidan - Bredda utbudet av aktiviteter genom att erbjuda några nya.- Öka intäkterna genom ökad uthyrning av dansbanan.- Få fler yngre familjer engagerade i arbetet genom att ordna familjeaktiviteter  Följande aktiviteter planerar ...
  Inlagd 18 jan. 2018 11:54 av Västlanda Gille
 • Information från styrelsen Västlanda Gille har haft ordinarie årsmöte 2017 och valt ny styrelse. Nu blev det inte så stora förändringar. Ulla avgick med ålderns rätt, men kommer att fortsätta ansvara för studiecirkeln Knep o Knåp. Ny som suppleant i styrelsen är Mia Gidlund, vi hälsar henne välkommen. Elsa Lejonstig går upp på ordinarie plats. I övrigt inga förändringar. Årsmötesprotokollet finns inom kort på hemsidan under dokumentarkiv.Biblioteket kommer på försök att ha öppet mellan 11.00-13.00 på lördagar i sommar. Vi startar den 3 juni och några lördagar framåt. Sedan utvärderar vi. Då är det fritt fram att komma och låna böcker. Det finns både barn- ungdoms- och vuxenböcker. Det går också att lämna böcker. Anslag sätts upp på anslagstavlorna ...
  Inlagd 17 juni 2017 02:31 av Västlanda Gille
Visar inlägg 1 - 4 av 108. Visa mer »